Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Balanced Scorecard (BSC) in de praktijk

Meten en verbeteren van de performance van uw organisatie

Prestatiemeting en -sturing op basis van meer dan alleen financiële kengetallen is in veel bedrijven een hot issue. Veel van uw collega’s zetten inmiddels de Balanced Scorecard in om de performance van hun bedrijf te meten en te verbeteren.

Niet alleen het financiële resultaat wordt daarbij gemeten, maar ook een aantal succesfactoren, die aan de wieg van dit resultaat hebben gestaan c.q. staan, zoals. de perceptie van de klant, de efficiency van de organisatie en het innovatievermogen van de onderneming.

In deze schriftelijke cursus behandelen auteurs, mede aan de hand van tal van praktijkcases, het implementatietraject van de Balanced Scorecard. Het invoeringsplan wordt hierbij gefaseerd beschreven met een opsomming van alle valkuilen die u tegen kunt komen.

Deze cursus is ook in het Engels verkrijgbaar! Bel voor meer informatie 040-246 02 20 of bezoek onze Engelstalige website.

Voor wie is de cursus Balanced Scorecard (BSC) in de praktijk bedoeld?

 • Financieel directeuren
 • Controllers
 • Algemeen management en business unit managers
 • Accountants
 • Administrateurs

PE-punten

De cursus Balanced Scorecard in de praktijk is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten bij beroepsorganisaties, zoals de NBA. Hoeveel PE-punten u kunt behalen in het kader van deze cursus, kunt u navragen bij de beroepsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

Programma

LES I
Waarom hebben organisaties een Balanced Scorecard (BSC) nodig?

 • Uw organisatie tegen het licht houden
 • Drie artikelen en één boek
 • Van meten naar weten tot managen
 • Beperkingen van financiële maatstaven
 • Vier perspectieven
 • Waarom vier? Is dit wel voldoende?

LES II
Value Based Management (VBM) en de Balanced Scorecard

 • Waarom value waarderen?
 • Wat veroorzaakt value?
 • Performance verbetering als doel van VBM
 • Gebruikmaken van de BSC om de 'value drivers' te monitoren en te verbeteren

LES III
Inzicht in de vier perspectieven

 • Het financiële perspectief
 • Het klantenperspectief
 • Het interne perspectief
 • Het leer- en groeiperspectief

LES IV
Strategie vertalen in acties

 • Verschillende strategie typologieën en organisatiestructuren
 • Oorzaak en gevolg
 • Leiden en achterblijven (prestatie-indicatoren en de uitkomsten daarvan)
 • Een stortvloed aan meetpunten
 • Testen van hypothesen

LES V
De planning & control cyclus

 • De BSC in een managementcontrol proces
 • Een effectief managementcontrol systeem opzetten
 • Programmaselectie
 • Budgettering
 • Operationele activiteiten en meting
 • Rapportage en analyse
 • Aanbevelingen om de algemene kwaliteit van uw managementcontrolsysteem verder te verbeteren

LES VI
Informatietechnologie als ondersteunende factor

 • Data warehousing
 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Intranet en extranet
 • De mogelijkheden van IT
 • Leveranciers
 • De selectie van een leverancier
 • Uitdagingen van BSC-software

LES VII
De Balanced Scorecard en verandermanagement

 • Ontwikkelen van het juiste leiderschap
 • Definiëren van een business case
 • De benodigde change strategie
 • Betrokkenheid en verantwoordelijkheid
 • Organisatiestructuur en HR-processen

LES VIII
De effectiviteit van de Balanced Scorecard in de praktijk

 • Cases
Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma).

Docent(en)

Uw auteurs zijn verbonden aan EY (Ernst & Young Advisory). De eindredactie is in handen van drs. J.J.M. Schilder RA, Managing Advisor.

Startdata

De cursus 'Balanced Scorecard (BSC) in de praktijk' gaat op 18 maart 2021 en 15 april 2021 weer van start. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u met de cursus wilt beginnen, met welk interval u de lessen wilt ontvangen en of u de cursus tevens online wilt bestuderen.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus 'Balanced Scorecard (BSC) in de praktijk' op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Wanneer u de schriftelijke cursus 'Balanced Scorecard (BSC) in de praktijk' tevens online wilt bestuderen, ontvangt u het volledige cursuspakket in één keer. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Inschrijven

In-company

Al vanaf 6 deelnemers kunnen wij de cursus 'Balanced Scorecard (BSC) in de praktijk' tegen een zeer aantrekkelijke prijs in-company bij u organiseren. Dit kan zowel volledig mondeling als schriftelijk of een combinatie van beide zijn. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Reviews

De cursus ‘Balanced Scorecard in de praktijk’ wordt door cursisten beoordeeld met een 8.

Enkele reacties van cursisten:

'Bruikbare lesstof, duidelijk verwoord. Een compleet en duidelijk uiteengezet geheel.'

'Uitgebreide leergang met veel diepgang en detail informatie.'
Helene de Jong, Business Intelligence Analist, Ministerie van Justitie

'De cursus geeft een duidelijke uitleg, zodat het ook in de eigen situatie is toe te passen. Daarnaast is de cursus prima bruikbaar als naslagwerk.'

'Positief, leesbaar en duidelijk.'

'De lessen zijn compleet en to the point. De inhoud is goed en duidelijk. De cursus heeft me zeker geholpen.'

Balanced Scorecard (BSC) in de praktijk

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF