Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Cost Estimating Foundation

Begroten en beheersen van de kosten van technische projecten

Cost Estimating Foundation – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 4-daagse klassikale cursus
Optie 2: In-company opleiding

Cost Estimating – begroten en beheersen van projectkosten

Het correct inschatten van de kosten van technische projecten is het vinden van een balans tussen theoretische modellen en voorspellingen enerzijds en veel praktijkervaring anderzijds. Om de kosten onder controle te houden is het in elk project in een technische of industriële omgeving noodzakelijk dat een aantal mensen professionele kennis heeft op dit gebied.

Cost Estimating – wat leert u?

Tijdens deze unieke cursus leren wij u zowel de basis als de meer geavanceerde aspecten van kostenbegrotingen. De theorie wordt afgewisseld met voorbeeldcases en oefeningen zodat u het geleerde na afloop van de cursus onmiddellijk in praktijk kunt brengen. Alle belangrijke aspecten komen aan bod, van het opstellen van een eerste budget tot het uitwerken van een gedetailleerde kostenbegroting.

Cost Estimating – voor wie?

De 4-daagse Cost Estimating Foundation cursus is gericht op iedereen die actief is in een technische of industriële omgeving en in contact komt met het kostenaspect van projecten en hier meer inzicht in en kennis over wil verwerven. Wij denken dan o.a. aan: projectingenieurs en project managers, planners, cost estimators, werkvoorbereiders, maintenance engineers en maintenance managers en inkopers.

Cost Estimating – voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze cursus.

Cost Estimating – lesmateriaal

U ontvangt een uitgebreide Engelstalige cursusmap.

Cost Estimating – voertaal

De Cost Estimating Foundation cursus wordt in het Nederlands gegeven tenzij er aanmeldingen vanuit het buitenland zijn. In dat geval zal de opleiding in het Engels gegeven worden. Het officiële studiemateriaal en het materiaal dat door de docenten is geschreven is in de Engelse taal.

Cost Estimating – niveau van de cursus

De Cost Estimating Foundation cursus wordt gegeven op HBO werk- en denkniveau.

Cost Estimating – aantal deelnemers

Gezien het intensieve en interactieve karakter van de Cost Estimating Foundation cursus is het aantal deelnemers beperkt.

Programma

COST ESTIMATING – LESPROGRAMMA

DAG I
Cost Engineering – introductie
Cost Engineering is het domein binnen engineering dat zich toelegt op het managen van de projectkosten. Dit omvat activiteiten zoals begrotingen, kosten controle, voorspellingen, risico analyses, etc. Cost engineers budgetteren, plannen en monitoren technische projecten. Ze zoeken daarbij een optimale balans tussen kosten, kwaliteit en beperkingen in tijd. Na afloop van de eerste dag heeft u de basiselementen van cost engineering, zoals begrotingen, kosten controle en kosten planning onder de knie. U bent in staat om rapporten rond cost engineering te begrijpen in functie van uw technische project of shutdown. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De rol van de cost engineer in de organisatie
 • Cost estimation, cost control en planning: basis definities
 • Cost engineering: bronnen
 • Wat bepaalt de nauwkeurigheid van begrotingen?
 • Begrotingen
 • De rol van kostenbegrotingen in elke fase van de levenscyclus van een project
 • Definities bij kostenbegrotingen
 • Value Engineering begrijpen

DAG II
Cost Estimating ofwel kosten begroten
Cost estimating ofwel kosten begroten is een benadering van de kosten van een technisch project. Een kostenbegroting is het resultaat van het kostenbegrotingsproces. Dit resulteert in een totaal bedrag, dat vaak opgesplitst is in verschillende onderdelen. Problemen met overschrijdingen kunnen door correcte kostenbegrotingen vermeden worden. Na de tweede dag kunt u op basis van de theorie en de oefeningen zelf kostenbegrotingen opstellen en ze ook sneller en beter interpreteren. De inzichten kunnen onmiddellijk in uw bedrijf in praktijk worden gebracht. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Methodes voor het uitvoeren van begrotingen
 • Voorbeeldcases en oefeningen voor de verschillende technieken van estimating

DAG III
Factor Estimating – methoden
Factor Estimating is een techniek die het mogelijk maakt een begroting voor een technisch project of shutdown op te stellen met een beperkte nauwkeurigheid, maar toch voldoende juist om een go/no go beslissing te kunnen nemen. Er wordt gebruik gemaakt van vuistregels, modellen en historische databases om kostengegevens in te schatten. Voorbeelden zijn kosten per m² voor een bepaald type gebouw, of prijzen van een vergelijkbare installatie. Na de derde dag kunt u de verschillende aspecten van Factor Estimating toepassen om beslissingen op te baseren, en kunt u ook de inschattingen van anderen beter beoordelen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Methodes voor Factor Estimating - introductie
 • Voor- en nadelen
 • Methoden
 • Case 1: zelf een Factor Estimate opstellen
 • Case 2: begroting opstellen met de kwantitatieve methode
 • Alleen op basis van project parameters
 • Schattingen voorbereiden op basis van de kwantitatieve methode
 • Begrotingen voor equipment

Dag IV
Estimating of Engineering – het begroten van technische projecten
Estimating of engineering, ofwel het begroten van technische projecten, focust op het effectief inschatten van de werkelijke kosten van een technisch project of shutdown. Het engineeringsproces bepaalt niet alleen de kosten door de aard van het design, maar het proces zelf maakt ook deel uit van de project kosten. Na dag 4 kunt u de kostenrisico's van technische projecten correct inschatten. Samen met de begrotingsmethodes uit de vorige lessen bent u in staat om op het engineering gedeelte van uw projecten een bedrag te plakken. U kunt dus betere en meer realistische inschattingen maken, en ook het werk van anderen op dit gebied beter inschatten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Begroten van technische projecten
 • Engineering activiteiten in de verschillende fases
 • Methodes van ramen van engineering
 • Oefeningen

N.B. In elke oefening ligt de focus op een andere methode in een andere fase


Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma).

Docent(en)

De Cost Estimating Foundation cursus wordt gegeven door uiterst ervaren trainers met veel praktijkervaring met diverse Cost Estimating projecten binnen diverse industrieën.

Startdata

De Cost Estimating Foundation cursus wordt in de omgeving van Rotterdam georganiseerd. De lestijden zijn van 09.00 uur tot plm. 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

Cost Estimating Foundation – trainingsdata:

 • 1 t/m 4 december 2020

Inschrijven

De kosten van de 4-daagse Cost Estimating Foundation cursus bedragen € 2.250,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, alle lunches en koffie en thee.

In-company

Cost Estimating cursus in-house en op maat
Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de Cost Estimating Foundation cursus in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Cost Estimating Foundation

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF